Noxyde

Rostskyddsfärgen Noxyde


  • Bestående elasticitet (> 200 %)
  • Följer underlagets rörelser
  • Permanent vidhäftning - ingen flagning
  • Högsta korrosionsskyddsklass enligt ISO 12944
  • Tätande funktion
  • Halkfri yta (krav på tak)
  • > 15 års funktion enl. ISO 12944
  • Vattenburen teknik, låg VOC-halt
  • > 40 års praktisk användning!


Noxyde® är en korrosionsskyddande och tätande färg som är optimal för skydd och renovering av plåttak.


Med extremt hög vidhäftning och bestående elasticitet erhålls ett permanent skydd som följer underlagets rörelser under kontinuerliga temperaturväxlingar utan att spricka eller flagna.


Med korrosionsskydd motsvarande klass "C5-M HÖG" säkerställs skyddet av alla metallytor, även rostiga eller med utarmad zinkbeläggning, som aluminium, koppar eller tidigare målade underlag i över 15 års tid. Dess tjockbyggande karaktär lämpar sig för tätning av t.ex. läckande falsar.


En Noxyde-beläggning är halkfri att beträda vilket ökar tryggheten vid vistelse på branta tak och med den vattenburna tekniken föreligger ingen risk för oangenäm lösningsmedelslukt via t.ex. ventilationssystemet.

Noxyde kan appliceras direkt på metallrena, förzinkade eller manuellt avrostade (St3) ytor, aluminium, koppar eller fast sittande befintliga färgskikt.


Löst sittande eller uttjänta färgskikt (Plastisol m.m.) avlägsnas genom vattenblästring med ultrahögt tryck (> 200 MPa) eller kemisk färglösare. Ny fabrikslackerad plåt (typ polyester) ska alkalitvättas och matteras. PVDF-beläggninar ska grundmålas med PVDF-Primer. Noxyde appliceras i 2-3 skikt genom luftlös högtryckssprutning för total filmtjocklek 350 μm.


(från Induf AB)Masmästaregatan 8

774 33 Avesta

Telefon: 0226-46 51 00

info@dibner.se