Takfakta

Fakta om rost

Rostangreppen bildas i två steg. Först bildas rödrost, som är ljust rödbrun och ett mindre allvarligt angrepp. Kan ofta avlägsnas genom lätt slipning. Får rödrosten vara kvar ombildas den till gravrost som är mörkbrun. Gravrost är hygroskopisk och vid närvaro av fukt går angreppet på djupet, och hållfastheten hos det rostangripna föremålet äventyras. (taget från wikipedia)


Bakgrund om plåttak och dess egenskaper

Plåttak består av en stålkärna som har ett rostskyddande skikt av zink. Därefter ett passiveringsskikt Ovanpå detta finns ett skikt av primer och därefter ett färgskikt.


I de allra flesta fall när det gäller takfärger "äter" solens UV-strålning upp färgskiktet. Kvar blir tillslut zinken.

Zinkskiktet håller ett antal år och därefter är stålkärnan blottad med rostangrepp som följd. Stålkärnan tål även den ett antal år även den innan rosten har ätit sig igenom stålet.

Tidsförloppet påskyndas  i tex saltmättad miljö.


Detta är en förenklad förklaring.


Problemet med nya tak som flagnar

(Fabriksmålade tak)

Detta problem gäller främst den så kallade plåtfärgen Plastisol.

Den användes från år 1980 fram till år 2000 på nylagda plåttak.

Olika plåttilverkare hade olika typer av Plastisol. Eftersom den hade en stor brist, att den bröts ned av UV-strålning och vid temperaturer över 70 grader slutade man tillslut med användningen av den.

Reaktionen på UV-strålningen och värmen gör att mjukgöraren sakta försvinner och att färgen blir spröd och tunnare.

Blir en takfärg spröd förlorar den sin elastisicet och sin förmåga att följa takets rörelser vilket är avgörande för en takfärg. I samband med detta flagnar den av från taket.

Föregångaren till Plastisolfärgen hette Organosol. Den användes från 1960-talet till 1980-talet. Den behöll sin elasticitet, men ej sin tjocklek.


Zinktak som skall ommålas kan även de vara lite klurigt. 

Ny zink har ett passiveringsskikt på ca 1 my. Man ser det inte och vet inte om det är borta. Enbart via vidhäftningstester under längre tid vet man om den tänkta färgen kommer sitta. 


Problemet med ommålade tak som flagnar (Platsmålade tak)

Det finns framförallt två källor till varför många nyss ommålade plåttak flagnar eller att färgen brutits ned.

Ett är bristfälligt underarbete.Det andra är dålig färg.

Ett bra underarbetet innebär i de flesta fall att all gammal färg måste avlägsnas tills zinkskiktet kan blottas. Först då vet vi att underlaget är väl sittande för färgen.

Är den färg som plåttaket målats med UV-beständig eller inte. Är den inte det kommer UV-strålningen "äta upp" färgen och göra den tunnare. Värmen och UV-strålningen kan även avlägsna mjukgöraren i färgen vilket gör den spröd och spricker när plåten rör sig vid temperaturförändringar.


Det finns även felsökning i olika färgsystem. Är taket målat med 2-komponents takfärg finns risk att blandningen av takfärg och härdare är fel. Är det en färg som ej fäster på zink krävs ett tunnt skikt av så kallad primer mellan zinken och den takfärg man tänker måla med.

Har man missat primern kommer färgen att släppa från zinken.


Det kan finnas förklaring i att man målat om taket när det inte varit tillräckligt torrt eller att man ej låtit primern torka eller att primern målats för tjockt. Har man slarvat med rengörningen mellan olika lager kan även detta resultera i flagnande tak.


Det svarta rostiga taket du ser här i bakgrunden behandlades och tätades av oss häromåret. Taken ser ofta värre ut än vad de i verkligheten är. 


Masmästaregatan 8

774 33 Avesta

Telefon: 0226-46 51 00

info@dibner.se