Förarbete

Vattenblästring med upp till 2800 bars tryck


Att underlaget är fast sittande och tillräckligt väl rengjort inför målningen är helt avgörande för målningens hållbarhet. Vi använder vattenblästringsutrustning med upp till 2800 bars tryck för att få ett bra underlag alternativt avlägsnar den gamla färgen med färgborttagningsmedel enligt ES1 eller ESS-metoden. Mer information om ESS/ES1: TAKCARE


En svårigheten med vattenblästring är att använda lagom högt tryck för att avlägsna färg, rost, fett, salt och klorider och inte avlägsna den rostskyddande zinken som vi gärna behåller på taket och inte vill få ner i vår vattenreningsanläggning. 

 

Vi använder de senaste teknikerna för att minimera vår påverkan på miljön. Det gäller val metoder, färger, motorer, bränslen och vattenreningsmetoder.


Vi tar hand om det farliga restavfallet från taket och renar det förorenade vattnet.

 

Samtliga färger som vi avlägsnar klassas som miljöfarliga. Dessa samlar vi noggrannt upp och lämnar in för destruktion.


Sedan år 2016 har vi drivit våra alla våra dieselmotorer på 100% HVO-diesel. Den HVO vi nyttjar tillverkas av finska Neste Oil och innehåller förnybara råvaror som uppfyller Hållbarhetslagen. Det innebär att råvarorna är spårbara och ej kommer från skövlad skog. Största råvaran är animaliska fetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Palmolja används inte som råvara. Tack vare detta har vi sänkt våra koldioxidutsläpp med upp till 90% och minskat våra utsläpp av skadliga emissioner med upp till 30% jämfört med om vi nyttjat vanlig diesel. Vi hjälper gärna till om du behöver guidning eller vill veta hur det fungerar med HVO-diesel. 

Masmästaregatan 8

774 33 Avesta

Telefon: 0226-46 51 00

info@dibner.se